NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Naujos ar Naujosios ekonomikos institutas?

Pastarąjį dešimtmetį vis dažniau naudojamas terminas “Naujoji ekonomika” (The new economy). Ką jis reiškia, ką apibūdina?
Dažniausiai turimas omenyje poindustrinis ekonomikos raidos etapas, kuriame žmonės atsidūrė visai kitomis vertybėmis pagrįstame pasaulyje.
Naujoji ekonomika - tai pasaulis, kuriame:
  • Žmonės daugiau dirba galva, o ne rankomis;
  • Komunikacinės technologijos verčia konkuruoti su viso pasaulio verslininkais;
  • Inovacijos daug svarbesnės už masinės, standartizuotos produkcijos gamybą;
  • Daugiau investuojama į naujas koncepcijas ar jų sukūrimo priemones, o ne į įrengimus;
  • Spartūs pokyčiai - nuolatinis reiškinys;
Naujoji ekonomika – tai žiniomis pagrįsta ekonomika. Šis etapas reiškia naują ekonomikos evoliucijos pakopą, pastebimai besiskiriančią nuo ankstesniojo – industrinio – etapo. Šie skirtumai jau labai ryškūs ir gali būti prilyginti ankstesniajam esminiam ekonomikos virsmui, vadinamam „industrine revoliucija”. Gyvenimas dabartiniame etape skiriasi nuo ankstesniojo gyvenimo iš esmės, skirtumas toks pat didelis kaip ir skirtumas tarp gyvenimo agrarinėje ir industrinėje visuomenėse. Taigi jau kalbame ne tik apie „žinių ekonomiką”, bet ir apie „žinių visuomenę”.
Tačiau savo institutą pavadinome ne „Naujosios ekonomikos”, bet „Naujos ekonomikos” vardu. Jei terminas „Naujoji ekonomika” naudojamas kaip poindustrinio, „Žinių ekonomikos” etapo sinonimas, tai labai gali būti, kad būtent taip jis bus vėliau vadinamas ekonomikos istorijoje. Dažnai naujos srovės, reiškiniai, judėjimai pavadinami „Naujojo(osios)” vardu ir toks pavadinimas, skirtas konkretaus reiškinio apibūdinimui išlieka, nors istorine prasme jis jau seniai nebe naujas. Pavyzdžiui, išliko pavadinimas „Naujieji amžiai”, apibūdinantis visuomenės raidos periodą, apimantį XV a. pabaigos - XIX a. laikotarpį. Ir nors jau prabėgo šimtmetis, ir gyvename „dar naujesniame” amžiuje, šis pavadinimas išliko.
Tuo tarpu mes savo pavadinimu norėjome pabrėžti nuolatinės kaitos, nuolatinio naujovių paieškos būtinumą ekonomikoje. Dabartinio ekonomikos raidos etapo ypatumus svarbu išsiaiškinti ir panaudoti dabar, bet ekonomikos evoliucija tuo turbūt nepasibaigs. Tikime, kad ateityje mūsų laukia dar ne vienas ūkinės sistemos virsmas, vedantis į naują ekonomikos evoliucijos etapą. Ir nors sakoma, kad evoliucija vyksta spirale, vis tiek kiekviena spiralės vija keliauja jau per kitą, naują erdvę ir sukurią naują daikto ar proceso kokybę. O kad gerai jaustis naujame etape, reikia ir naujo požiūrio, pasirengimo ir noro į viską kasdien pažvelgti kitomis akimis.
Taigi norime būti "NAUJOS", t.y. nuolat atsinaujinančios ekonomikos institutas, o ne konkretaus "Naujosios ekonomikos" arba, kitais žodžiais tariant, "Žinių ekonomikos" etapo vardu pavadintas institutas.
Ir manome, kad tai labai logiškas noras, nes verslo futurologai prognozuoja, jog šis etapas truks labai neilgai, ir jau įžiūri naujo etapo kontūrus. Pavyzdžiui, daug kam atrodo įtikinama, kad dabartinę visuomenę pakeis “Svajonių visuomenė”, t.y. visuomenė, kurioje kompanijos, bendruomenės ir žmonės kaip individai klestės remdamiesi savo istorijomis, o ne vien tik duomenimis ir informacija – paskaitykite Rolf Jensen knygą “Svajonių visuomenė”.

member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema