NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Mūsų misija

Siekti, kad priimant ūkio valdymo sprendimus Lietuvoje vis dažniau būtų mąstoma ne tik dilemomis, bet ir trilemomis.

Vakarietiško tipo mąstymas yra įpratęs operuoti dilemomis (“arba – arba”). Taigi, siekiant išvengti konfliktinės situacijos, susidūrus su iš esmės skirtingais požiūriais į ūkio tvarkymą, ieškoma kompromiso, kuris paprastai surandamas kažkur viduryje tarp dviejų nuomonių. Tačiau neretai toks aritmetinio vidurkio pritaikymas priimant sprendimus nepatenkina nė vienos savo požiūrį turinčios pusės. Todėl pastaruoju metu pažangiausi vakariečiai vis dažniau mėgina pasinaudoti kai kurioms Rytų mąstymo sistemoms, ypač japonams, būdingu mąstymo būdu “trilemomis”, kai sprendimas surandamas ne linijinėje opozicijoje “arba-arba”, bet kažkur visai kitoje plokštumoje, t.y. nei ten, nei ten.

Kad įvaldyti šį mąstymo būdą ir laisvai juo operuoti, reikia vakarietišką formaliąją logiką, kuri objektus klasifikuoja konstruodama klasifikacinį medį ir išskirdama objektų kategorijas (bendriausias – dalinis – atskiras), papildyti rytietišku mąstymu, kuris organizuotas panašiai kaip bibliotekų katalogai. Objektai čia tuo pat metu vertinami iš keleto pusių, ypatingą dėmesį kreipiant į tai, kuo jie skiriasi vienas nuo kito tam tikroje situacijoje. Šis modalumas, t.y. situacijos įvertinimas, kontekstualumas, išskleidžia pasirinkimo erdvę, kurioje kažkoks objektas nusakomas kaip A, bet tuo pačiu metu jis gali būti ir B, ir C. Formalūs metodai, pvz., jei A=B, o B=C, tai A=C, taikant šį mąstymo būdą nėra vieninteliai išvados darymo metodai.

Kaip vienas iš charakteringiausių “žinių ekonomikos” bruožų nurodoma poreikių, o kartu ir nuomonių bei valdymo būdų įvairovė. Kad ši įvairovė kasmet didėja, daugumai ekonomistų abejonių jau nebekyla. Taigi, jie daro išvadą, kad remiantis vien dilemomis pagrįstu mąstymu, neišvengiamai augs konfliktinių situacijų skaičius. Jau šiandien tai galime stebėti visose mūsų gyvenimo sferose - tiek versle, tiek reguliuojant valstybės ekonomiką, tiek sprendžiant šeimos narių poreikių finansavimo reikalus. Todėl mąstymo trilemomis būdo skleidimas ir taikymas visuose ūkio baruose yra vienas iš svarbiausių dalykų, galinčių padėti mums priimti efektyvesnius ūkio valdymo sprendimus, gyvenant “žinių ekonomikos” sąlygomis. Naujos ekonomikos institutas tai pasirinko savo misija.


member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema