NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Vykdyti projektai

Svarbiausi tarptautiniai mokslinio tyrimo projektai:

 

ES 6-osios Bendrosios programos projektas "Inovacijų politikos Europos regionuose vertinimo ir palyginimo metodika" (2005-2008).

 

Europos profsąjungų konfederacijos mokslinio tyrimo projektas "ES pramonės kompanijų restruktūrizacija ir perkėlimas į Vidurio Europos šalis" (2000-2001).

 

PHARE ACE projektas “Finansinė Europos Sąjungos ir posocialistinių Centrinės ir Rytų Europos šalių integracija” (1997-1999).

 

Tyrimas “Juridinių asmenų registrų informacijos paklausa Lietuvoje” kartu su Norvegijos kompanija “Norvegijos registrų tobulinimo A/S” (1997).

 

Tyrimas “Hipotekos įstaigų paslaugų paklausa Lietuvoje” kartu su Norvegijos kompanija “Norvegijos registrų tobulinimo A/S”( 1996-1997).

 

PHARE ACE projektas “Valdymas ir ūkio raida Rytų Europoje” (1995-1997).

 

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) projektas “Ekonomikos transformavimas, užimtumas kaime ir žemės naudojimo sistemos Lietuvoje” (1994).

 

PHARE ACE projektas “Pokyčiai ir augimas Rytų Europoje” (1993-1994).

 

 

Svarbiausi tarptautiniai švietėjiški projektai:

 

 

ES INTERREG IIIC projektas “Regioninės žinių vadybos tinklas” (2004-2006).

 

PHARE Smulkiųjų projektų programos projektas “Europinės kaimo organizacijos - stabilios kaimo raidos garantas”, vykdytas kartu su Estijos kaimų ir miestelių judėjimu KODUKANT, Slovakijos kaimo parlamentu ir Vengrijos kaimo parlamentu (2000-2001).

 

PHARE Partnerystės programos projektas “Moterų vadovaujamas verslas Lietuvos provincijoje. Bendradarbiavimo tinklo plėtra”, vykdytas kartu su Švedijos Žemės ūkio mokslų universiteto Tyrimų informacijos centru (1998-1999).

 

Projektas “Moterų smulkaus verslo plėtra kaime”, vykdytas kartu su Švedijos Žemės ūkio mokslų universiteto Plėtros projektų centru ir Lietuvos verslininkių asociacija (1995-1996).

 

 


member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema