NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Projektas 'Europos regionų žinių vadybos tinklas'


Projekto "Europos regionų žinių vadybos tinklas" (toliau: RKMnet)  atsiradimą sąlygojo šios priežastys:

  • Nūdienos socialinė-ekonominė aplinka reikalauja ne tik kaupti žinias, bet ir jas atnaujinti, apibendrinti bei valdyti. 
  • Europos Taryba  2000 m. kovą Lisabonoje suformavo 10-ies metų strategiją, kaip Europos Sąjungos ūkį padaryti veržliausiu ir konkurencingiausiu pasaulyje. Lemiantis vaidmuo joje skirtas regionams.

RKMnet projektas sumanytas norint paskatinti ES regionų ir  kaimyninių šalių bendradarbiavimą tobulinant žinių vadybą. Projektą  parėmė ES programa INTERREG IIIC,  koordinuojama Pietų zonos biuro. Jį finansuoja vienas iš ES struktūrinių fondų – Europos Regionų Plėtros Fondas, o visi projekto partneriai - ko-finansuoja.

RKMnet projekte dalyvavo 10 partnerių, atstovaujančių regionus iš 9 ES šalių, išsidėsčiusių visose INTERREG IIIC Programos zonose: Pietų, Vakarų, Rytų, Šiaurės.

Projekto RKMnet tikslas -

sukurti Europos regionų žinių (mokslo, technologijų bei inovacijų) vadybos ilgalaikio bendradarbiavimo tinklą. Tinklas paskatino diegti regioninius ir tarpregioninius veiksmų scenarijus, užtikrinančius nuolatinį gyventojų mokymosi procesą, nepaisant jų amžiaus.

Projekto rezultatai:

• bendradarbiavimas tarp tinklo narių: paramos teikimas regionų organizacijoms keičiantis informacija, patirtimi, pasiekimais;

• informacijos vertės didinimas: informacijos apie žinių vadybą kaupimas, grupavimas bei klasifikavimas, pritaikant  regionų poreikiams;

• bendros žinių saugyklos kūrimas: aprūpinimas informacija, jos saugojimas ir pateikimas;

• žinių vadybos lygio vertinimas: regionuose taikomų metodologijų ir priemonių apibūdinimas, raidos apžvalga, tendencijų išsiaiškinimas;

• naujų regionų įtraukimas į bendradarbiavimo tinklą.

 

10 projekte dalyvaujančių partnerių siekė minėtų tikslų bei rezultatų šiais būdais:

  • sukūrė bei nuolat atnaujindavo RKMnet tinklapį, kuris veikė kaip regionų mokslo, technologijų ir inovacijų žinių vadybos stebėjimo ir registravimo sistema;
  • sukūrė ir plėtojo regionų mokslo, technologijų ir inovacijų duomenų bazę;
  • dalinosi žinių vadybos patirtimi regioninių seminarų bei pasitarimų metu, organizuojant mokymus, spaudoje ir kitose publikacijose.

Projekto pradžia:               2004 balandis    

Projekto pabaiga:              2006 birželis

Interneto svetainėje http://consigna.labein.es galite surasti projekto metu parengtas studijas apie situaciją partnerių regionuose anglų kalba (ieškokite pavadinimo "RKMnet deliverables.zip").


Mūsų partneriai
INTERREG IIIC programa
Pasinaudokite mūsų partnerių žiniomis
Vandens turizmas
Tampere regiono patirtis
member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema