NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Projektas 'Europos regionų žinių vadybos tinklas'
Mūsų partneriai
INTERREG IIIC programa


 

INTERREG IIIC yra Europos bendruomenės iniciatyva, siekianti 2000-06 metais sustiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, skatinant kooperavimąsi tarp valdžios ir kitų viešųjų ir visuomeninių organizacijų, tiek regionų viduje, tiek ir tarp regionų visoje ES bei su ja besiribojančiose teritorijose.

Veikla pagal INTERREG IIIC programą leidžia tarpusavyje nesiribojantiems regionams bendradarbiauti projektuose bei kurti bendradarbiavimo tinklus, suteikiančius galimybę keistis regioninės politikos patirtimi, ir, apjungiant geriausių projektų bei pagrindinių Struktūrinių fondų programų praktiką, gauti sinergetinį efektą. Pagrindinis tikslas – tobulinti regioninės  politikos efektyvumą bei keitimosi įvairiapuse informacija metodus ir patirties skleidimo būdus (tinklus), siekiant jų sistemiškumo.

Detalesnė informacija - INTERREG IIIC programos

ES Bendruomenių iniciatyvų tinklapyje:

http://www.interreg3c.net


Pasinaudokite mūsų partnerių žiniomis
Vandens turizmas
Tampere regiono patirtis
member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema