NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Projektas 'Europos regionų žinių vadybos tinklas'
Mūsų partneriai
INTERREG IIIC programa
Pasinaudokite mūsų partnerių žiniomis
Vandens turizmas
Tampere regiono patirtis

 

Tampere – tai trečias pagal dydį miestas Suomijoje, kurį 1779 m. įkūrė Švedijos karalius Gustavas III-iasis. Šis miestas laikomas pramonės pradininku Suomijoje, nes jau po ketverių metų nuo miesto įkūrimo pradėjo veikti pirmoji popieriaus gamykla. 1820 m. buvo įkurta pirmoji stambi gamybinė įmonė – Finlayson medvilnės gamykla, kurios patalpose 1882 m. įžiebta, pirmoji visoje Šiaurės Europoje, elektros lemputė. 1891 m. -pirmoji hidroelektrinė tiekianti elektros energiją gamykloms ir miestui. Šių ir daugybės kitų naujovių bei išradimų dėka XX a. pradžioje Tampere tapo svarbiausiu pramonės miestu Suomijoje.

Tačiau 1970-aisiais prasidėjęs tradicinių pramonės šakų nuosmukis, paskatino ieškoti naujų galimybių ir veiklos sričių. Po dešimtmečio prasidėjo senų gamyklų pritaikymas naujiems poreikiams.

Dabar Tampere yra vienas iš trijų sparčiausiai besivystančių Suomijos regionų. Tampere centrinis regionas, kurį sudaro Tampere miestas ir jį supančios šešios savivaldybės, užima antrą vietą, pagal augimo tempus, Suomijoje. Regiono sėkmę lemia jo novatoriškumas, apimantis daugiadisciplininius mokslinius tyrimus ir plėtrą, gyvybingą sąveiką tarp pramonės ir mokslinių tyrimų bei energingą naujausių technologijų taikymą tradicinėse ir šiuolaikiškose gamybos srityse.

Tampere vis dar yra Suomijos pramonės centras. Universalūs moksliniai tyrimai ir švietimas, bendradarbiavimas tarp įmonių ir universitetų palaikė ir vystė regiono konkurencingumą pramonėje. Dabar šio regiono kompanijos mechaninės inžinerijos ir automatizacijos srityse užima pirmaujančias vietas pasaulinėje rinkoje: Kalmar Industries, Sandvik Tamrock, Metso Automation, Kvaerner Power, Tamglass, Timberjack, Bronto Skylift, Avant Tecno.

Svarbiausi Tampere regiono pasiekimai pasauliniu mastu:

1974 m. NMT mobilusis skambutis

1978 m. Banko kasos automatas (ne banke)

1984 m. Mikroorganizmų skaidomas implantas

1991 m. GSM mobilusis skambutis

1993 m. Analoginė korinė duomenų kortelė

1994 m. GSM duomenų kortelė

1995 m. Skambutis internetu, vaikštanti miško pjovimo mašina

1996 m. Asmeninis skaitmeninis padėjėjas – Nokia Communicator

1997 m. GSM kortelinis telefonas, duomenų laikmena – Nokia

1998 m. Skaitmeninis rentgeno vaizdas - Imix

1999 m. WAP serveris

2001 m. Mobilus telefonas su kamera

2003 m. Automatizuotas konteinerių terminalas

Jau greitai -  Bioabsorbuojantis antibiotikus implantas

Tampere regiono Taryba, tai valstybinė institucija, kurios vienas iš uždavinių yra skatinanti regiono vystymąsi. Regiono Taryba yra atsakinga už bendrą regiono strategijos kūrimą; regiono plėtros programas, jų ruošimą bei įgyvendinimo priežiūrą; regiono vystymosi rodiklių koordinavimą, kuriuos nustato valdžios įstaigos; regiono žemių panaudojimo planavimą; savivaldybių ir tarpregioninį bendradarbiavimo rėmimą; regiono poreikių formavimą ir skleidimą; regiono identiteto kūrimo skatinimą; tarptautinių ryšių, pagal savo atsakomybės sritis, kūrimą. Regiono vystymasis vykdomas naudojantis:

 • žinių pagalba: Tampere regiono vystymasis pagrįstas Tampere miesto įtaka švietimui, tyrimams ir verslui, veikiančiam žinių pagrindu. Sėkmingai vystomas tradicinio pramoninio regiono virsmas paslaugų bei tyrimų ir plėtros regionu.
 • kompetencijų pasidalinimo pagalba: centrinis Tampere regionas klesti ir jo ekonomika auga, tačiau nutolę regionai praranda populiaciją ir patiria sunkumus verslo vystyme.

Naujai suformuota regiono strategija pabrėžia:

 1. Ryšį tarp verslo ir tyrimų įstaigų;
 2. „Know-how“, švietimą ir žmogiškuosius išteklius;
 3. Regiono struktūrą, fizinius ryšius ir energiją;
 4. Regiono patrauklumą, įvaizdį ir identitetą.

Vidinė sąveika regione ir sąryšis tarp įvairių tarpininkų - svarbūs metodai, skatinantys Tampere regiono vystymąsi.

Tampere regiono stipriosios pusės:

 • Galimybė kurti ir panaudoti žinias, sukurtas stiprios mokslinės bendruomenės           (2 universitetai ir 3 politechnikumai);
 • Efektyvūs technologiniai tyrimai ir plėtra bei prognozavimo funkcijos, technologinis lyderiavimas, pasirinktuose verslo sektoriuose;
 • Diversifikuota gamybos struktūra, stiprus pramoninis paveldas bei drąsa, naujovėms įgyvendinti;
 • Suomijos gilumoje esantis didžiausias ir stipriausias paslaugų ir „know-how“ centras;
 • Gera geografinė pozicija, regionas yra nacionalinių plėtros centrų koridorių sankirtoje, turi gerą vidinį ir tarptautinį susisiekimą;
 • Įvairiapusė ir gyvybinga kultūrinė aplinka, patrauklios gyvenimo sąlygos;
 • Galimybė pritraukti ir įkurdinti naujus verslus ir gyventojus;
 • Pozityvus ir dinamiškas regiono įvaizdis.

Inovacijų sistema Tampere regione remiasi stipriais verslo sektoriais, veikiančiais žinių pagrindu. Ši sistema kuriama artimai bendradarbiaujant regiono verslo, švietimo ir tyrimų organizacijoms bei viešajam sektoriui. Ji siekia generuoti aukščiausio lygio verslus, keliant gaminių ir procesų inovacijų lygį. Žinių sklaida regione vykdoma naudojant specifines priemones – akcentuojant žinių perdavimo priemones ir organizacijų vaidmenį. Žinių perdavimo priemones apima:

 • Nacionalinės programos: kompetencijos centrai ir regionų centrų programa;
 • Konkrečios organizacijos: Hermia, Tamlink, VTT;
 • Universitetų atstovybės regionų sudedamosiose dalyse;
 • Vietinės iniciatyvos;
 • Inovacijų taryba.

Svarbiausia užduotis yra regionų sudedamųjų dalių įtraukimas į vystymosi ciklą, panaudojant jų pranašumus. Tai atliekama apibrėžiant ir stiprinant regionų sudedamųjų dalių svarbiausius sektorius ir jų grupes, sujungiant juos regioniniame ir nacionaliniame lygyje, padidinant jų galimybę kurti bei keistis naujovėmis, bendradarbiaujant švietimui, verslui ir regionų sudedamųjų dalių verslo vystymo centrams.

Siekiant sudaryti sąlygas žinių ekonomikos plėtrai, būtina kurti ir tobulinti pasaulinio lygio tyrimų institucijas, numatyti švietimo poreikius, apmokyti darbuotojus, sumažinti nedarbingumo lygį ir samdyti darbuotojus iš užsienio.

Tolesnio regiono vystymosi programos apima BioneXt Tampere, eTampere, Tampere Region Center of Expertise bei Creative Tampere.

Šio regiono konkurencinis pranašumas glūdi gyventojų kompetencijose ir gebėjime jas taikyti įvairiose mokslo ir technologijų šakose.

BioneXt Tampere – plėtros ir investicijų programa, orientuota į aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, gaminių tobulinimą, klinikinį taikymą ir tarptautinę biotechnologijų komercializaciją, kuri skatina sveikatą ir gerovę. Programa suvienyja didelę regiono technologinę kompetenciją ir nukreipia ją į naujus biologinius ir medicininius tyrimus.

eTampere programos tikslas – iškelti Tampere į pasaulyje pirmaujančio, informacinės visuomenės plėtroje, miesto lygį. Priemonės apima kompetencijų stiprinimą, naujų verslų generavimą bei naujų elektroninių paslaugų kūrimą, kurios būtų prieinamos visiems gyventojams. Tokio plataus bendradarbiavimo iniciatyva suveda kartu regiono švietimo ir tyrimų įstaigas, verslo visuomenę, organizacijas ir bendruomenes.

Tampere Region Center of Expertise. Tampere regiono kompetencijų centras – tai programa, naudojanti regiono stipriųjų pusių ir išskirtinių bruožų nustatymą bei jų vystymą, siekiant didinti įmonių kompetenciją, išlaikyti ir kurti naujas darbo vietas, skatinti kompanijų augimą ir paremti naujų verslų atsiradimą. Pasirinktos kompetencijų sritys:

 • mechaninė inžinerija ir automatizacija;
 • informacijos ir komunikacijos technologijos;
 • sveikatos technologijos;
 • visuomenės informavimo priemonių paslaugos;
 • daug žinių generuojančių verslų paslaugos.

Mechaninės inžinerijos ir automatizacijos srityje, atskiras sritis sudaro hidraulika, mechanizmų ir procesų automatizacija, lanksčios gamybos sistemos.

Informacijos ir komunikacijos technologijų srityje pagrindinės kompetencijos sritys yra impulsų apdorojimas, bevielė ir optinė komunikacija, opto ir mikroelektronika bei puslaidininkiai.

Visuomenės informavimo srityje stipriausios sritys yra skaitmenizacija ir mobili komunikacija, skaitmeninio turinio kūrimo ir platinimo paslaugos, naujos visuomenės informavimo priemonės bei naujų komunikacijos technologijų socialinio poveikio tyrimas.

Sveikatos ir biotechnologijų srityje atskiros kompetencijos sritys yra biomedžiagos ir audinių inžinerija, imunologija ir vakcinų tobulinimas bei vaizdo panaudojimas atiekant medicininius tyrimus.

Tampere bendradarbiauja su šalyje veikiančiu Turizmo kompetencijų centru vystant susirinkimų ir konferencijų organizavimo sritį.

Šešis metus truksianti programa – Creative Tampere – jau pradėta įgyvendinti Tampere mieste. Ji remiasi plačiu ir atviru kūrybingumo interpretavimu, kuris akcentuoja inovacijas visose srityse. Kūrybinė ekonomika Tampere bus vystoma technologijų, verslo bei aplinkos ir kultūros srityse.

Tampere mieste 2005 rugsėjo 27-29 d. buvo surengtas RKMnet partnerių tarpregioninis seminaras. Šis seminaras išsiskyrė iš kitų tuo, kad buvo organizuojamas bendradarbiaujant su kita Tamepere miesto iniciatyva – tuo pat metu vykusiu eBRF tarptautinių mokslinių tyrimų forumu, skirtu verslui žinių ekonomikoje. Šio forumo metu buvo pristatyta didelė įvairovė atvejo tyrimų, atliktų arba atliekamų įmonėse ar oraganizacijose įvairiose pasaulio šalyse. Tarp kurių buvo Karl-Erik Sveiby, tituluojamo žinių vadybos pradininku, inicijuotas tyrimas – Bendradarbiavimo atmosfera ir efektyvumas dirbant su žiniomis (Collaborative Climate and Effectiveness of Knowledge Work); Bror Salmelin, Europos Komisijos atstovas, pristatė Europos Sąjungos veiklos kryptis ir mokslinių tyrimų perspektyvas – Plėtra ir darbo vietų kūrimas žinių visuomenėje (Growth and Job Creation in Knowledge Society); Sėkmingas verslo procesų automatizavimas įmanomas tik bendradarbiavimo, partnerystės ir standartizavimo dėka (Successful Electronization of Business – only through Cooperation, Partnership and Standartization) – Suomijos Nordea banko pavyzdys, Erkki Poutiainen. Konferencijos tinklapis: http://www.ebrf.fi/

RKMnet seminarų metu buvo pristatytas Tampere regionas, svarbiausios verslo šakos, regiono vystymo strategija bei vykdomi projektai turizmo srityje.

Media Tampere kompanija vykdo tris projektus mobiliųjų paslaugų turizmui srityje: Navitres, Trescape ir mScape.

Navitres – tai gidas turistams mobiliajame telefone, veikiantis naršyklės pagrindu. Paslauga siūlo informaciją apie būsimus įvykius, įžymias vietas, muziejus, apgyvendinimą ir k.t. Daugiau nei 200 vietų yra suskirstyta į 8 sritis pagal temas. Paslauga yra nemokama ir įdiegta anglų kalba. Bandymai buvo atlikti 2003 m. vasarą, o pristatyta ir pradėta naudoti 2004 m. vasarą.

Navitres paslaugoje panaudotas vietas galima peržvelgti ir pagal savivaldybes. Paslauga prieinama šešiose savivaldybėse: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ir Ylöjärvi. Ši paslauga naudinga planuojant išankstines keliones, norint pasitikslinti informaciją kelionės metu ar prisimenant kelionę namuose. Daugiau informacijos: www.tampere.fi/matkailu/navitres.

Trescape mobili paslauga paverčia mobilųjį telefoną langu į Tampere miesto istoriją. Tikslas yra parodyti kaip keitėsi miestas bėgant metams. Ši paslauga veikia naršyklės ir mms žinučių pagalba. Programa pristatyta ir pradėta naudoti 2005 m. gegužę. Ji buvo parengta bendradarbiaujant su Tampere miesto muziejų foto archyvais. Daugiau informacijos: www.trescape.net.

Media Tampere šioms paslaugoms panaudojo savo sukurtą Mobi programą.

mScape - tai bendradarbiavimo procesas ir sąveika, skatinanti mobilias paslaugas. Projekto idėja yra tirti, mokytis ir dalintis kultūriniu paveldu. Paslaugos veikia naudojant mobilias technologijas, kurios leidžia parodyti miesto/teritorijos kultūrinį paveldą ir patiems vartotojams įdėti savo prisiminimus ir pasakojimus. Projektas ištirs tolimesnes galimybes, skirtas galutiniams vartotojams, kurios atsiranda vystantis technologijoms, taikomosioms programoms mobiliems prietaisams ir tinklams. Projekto tikslas yra skatinti skaitmeninių kultūros objektų ir rinkinių kaupimą nepaisant valstybių sienų, didinant matomumą ir medžiagos daugkartinį panaudojimą. Projektas siekia didinti viešojo sektoriaus svarbą ir jo komercinės vertės pripažinimą bei panaudojimą susijusiems visuomeniniams poreikiams. Projektas turi tobulinti viešojo sektoriaus informacijos, turinčios pridėtinę vertę, gaminių ir paslaugų efektyvų tarptautinį prieinamumą bei panaudojimą, tarp viešojo sektoriaus organizacijų ir privačių kompanijų, įskaitant mažo ir vidutinio dydžio įmones. Projekto pradžia – 2006 pavasaris, o trukmė – 18 mėnesių.

Georama ir Geocompass – tai dar du projektai, kuriuos pristatė Media Tampere, susiję su mažų ir vidutinio dydžio įmonių rinkodaros perspektyvomis, užmiesčio turizme.

Georama projektas truko 24 mėn., buvo vykdomas 2003-2004 m. Tai elektroninio turinio programos projektas, kuriame dalyvavo Portugalija, Italija, Austrija, Belgija bei Suomija. Šio projekto tikslas buvo sukurti sistemą, kuri leistų turistams gauti išsamią informaciją apie kelius, tikslias koordinates, vietų nuotraukas, informaciją apie paslaugas, teikiamas tuose keliuose. Plačiau apie projektą: www.mediatampere.fi/georama/demo

Geocompass projekte dalyvauja Portugalija, Italija, Graikija, Austrija ir Suomija. Šis projektas orientuotas į kalnų ir užmiesčio turizmą, reklamuojantis įvairias veiklos sritis ir informaciją

 • Bendra informacija apie vietovę (kur esame);
 • Transportas (kaip ten nuvykti);
 • Veiklos sritys (ką ten veikti);
 • Apgyvendinimas (kur apsistoti);
 • Įžymios vietovės (ką pamatyti);
 • Pramogos (kur nueiti);
 • Apsipirkimas (kur apsipirkti).

2005 m. planuojama įgyvendinti pirmąjį projekto etapą Graikijoje, Italijoje ir Austrijoje.

Projekto tinklapis: www.geocompass.info

Paslaugos tinklapis: www.geocompass.net

 Taip pat kviečiame apsilankyti miesto svetainėje:

City of Tampere Business Development Centre www.tamperebusiness.com

arba kreiptis patarimo į mūsų partnerius:

Vesa Kaasalainen, Director, Tampere International Business Office, Satakunnankatu 18A, 33210 Tampere, Finland phone: +358 (0)50 5702329 vesa.kaasalainen@professia.fi

Kari Kankaala, Managing Director, Professia Ltd., phone: +358 (0)3 3137 0381 kari.kankaala@professia.fi

Jarkko Lumio, Managing Director, Oy Media Tampere Ltd., phone: + 358 (0)3 316 7878 jarkko.lumio@professia.fi


member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema