NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Žinių vadybos ABC
Kas yra žinių vadyba?


 

Žinių vadyba – nauja vadybos mokslo šaka, atsiradusi visai neseniai – paskutiniaisiais XX a. metais.

Žinių vadybos objektas - žinių perdavimo, kūrimo, vertinimo, integravimo, naudojimo organizacijoje procesai.

Nors žinių vadyba kaip savarankiška disciplina dar tebėra kūdikystės stadijoje, jau išryškėjo daugybė skirtingų požiūrių į tai, kuo ji turėtų užsiimti, ir kur šios vadybos šakos ribos. Taigi galima rasti daug įvairių žinių vadybos apibrėžimų. Pateiksime tris iš jų.

Trumpas, populiarus apibūdinimas:

“Žinių vadyba – tai idėja, kad individų įgytas žinias reikia “sugauti” ir perduoti kitiems organizacijos nariams”. (Business Week. Management Theory - or Fad of the Motive? June 23, 1997)

Vienas iš dažnai cituojamų apibūdinimų:

"Žinių vadyba suteikia organizacijai tokias savybes kaip sugebėjimas prisitaikyti, išgyventi ir konkuruoti vis labiau besikeičiančioje aplinkoje. Jos paskirtis įkūnyti organizacinius procesus, kuriais siekiama sinergetiškai kombinuoti duomenų ir informacijos apdorojimo informacinėmis technologijomis pajėgumus bei didinti žmonių veiksmų kūrybiškumą ir inovatyvumą". (WWWVirtual Library on Knowledge Management - http://www.kmnetwork.com/ )

“Platųjį” žinių vadybos suvokimą atspindintis apibūdinimas:

"Žinių vadybą būtų galima apibūdinti kaip sąmoningą procesų, priemonių, struktūrų ir t.t. projektavimą, kuriuo siekiama paspartinti, atnaujinti, išsklaidyti ar pagerinti žinių, kurios atstovauja bet kurį iš šių trijų intelektinio kapitalo elementų: struktūrinį, žmogiškąjį ar socialinį". (Seemann P., D. De Long, S. Stucky and E. Guthrie, 1999, Building Intangible Assets: A Strategic Framework for Investing in Intellectual Capital, Second International Conference on the Practical Applications of Knowledge Management (PAKeM99), 21-23 April.)


Trumpas žodynėlis
Žinių vadybos proceso etapai
'4 sugebėjimų' modelis
Svetainės apie žinių vadybą
member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema