NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Informacinė ar žinių visuomenė?


Vadybos mokslo tėvu vadinamas Peter Drucker labai aiškiai apibrėžė ribą tarp informacijos ir žinių, teigdamas:”Informaciją galima rasti knygose, bet žinios yra sugebėjimas pritaikyti informaciją uždavinių sprendimui”. Šio skirtumo suvokimas kasdien darosi vis svarbesnis praktinėje veikloje.

2004 m. rugsėjo 29 d. – spalio 17 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko UNESCO Generalinės konferencijos 32-oji sesija (toliau – Generalinė konferencija). Joje dalyvavo apie 3580 dalyvių, tame tarpe – penkių valstybių (Italijos, Filipinų, Kirgizijos, Prancūzijos ir Peru) vadovai ir beveik 300 ministrų, kurie skaitė pranešimus plenarinių posėdžių metu, dalyvavo komisijų darbe ir specialiuosiuose susitikimuose.

Konferencijos metu spalio 9-10 d. vykusiame  ministrų lygio apskritajame stale ,,Žinių visuomenės link” buvo priimtas komunikatas, kuriame pabrėžiama, kad šalių ministrai ir jų įgalioti asmenys pritaria UNESCO siūlymui terminą ,,informacinė visuomenė” keisti terminu ,,žinių visuomenė”: ,,Žinių visuomenė” yra terminas, apibrėžiantis sugebėjimus nustatyti, sukurti, apdoroti, pertvarkyti, platinti, naudoti ir pritaikyti žinias, skirtas žmogaus vystymuisi”.

Komunikate taip pat pabrėžiama, kad yra būtina užtikrinti išraiškos laisvę; skatinti visuotinį informacijos ir žinių prieinamumą; gerbti žmogaus orumą, kultūrinę ir kalbinę įvairovę; pripažinti kokybiško švietimo visiems poreikį; skatinti investicijas į mokslą ir technologijas; įvertinti ir užtikrinti senųjų vietinių žinių panaudojimą.


member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema