NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Projektas 'Inovacijų politikos Europos regionuose vertinimo ir palyginimo metodika'


Europos Sąjungos mokslo erdvės 6-osios programos poskyrio “Tyrimai ir Inovacijos” projekto “Inovacijų politikos Europos regionuose vertinimo ir palyginimo metodika” (EMERIPA)
 tikslas - parengti pasiūlymus kaip būtų galima patobulinti mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos efektyvumą Europos regionuose vertinančias metodikas, siekiant subalansuotos regiono raidos. Parengta bendra metodika  išbandyta vertinant projekto partnerių regionų mokslo ir inovacijų politiką.

Jau daugiau nei dešimtmetį Europos Komisija skatina Europos regionus daugiau dėmesio skirti inovacinei politikai ir taip didinti savo inovacinį potencialą bei optimizuoti infrastruktūrą. Daugelis tradicinių regioninių strategijų jau nebeatitinka nūdienos poreikių, jas tenka nuolat atnaujinti. EMERIPA projektas buvo skirtas kurti naujus rodiklius bei būdus, kurių pagalba būtų galima įvertinti inovacinės politikos ir konkrečių regioninių inovacijos strategijų poveikį Europos regionuose. Tam pasitarnavo projekte dalyvaujančių regionų patirtis, palyginamieji tyrimai, vertinantys regionų mokslo bei inovacijų politikos įtaką šių regionų ūkio sistemoms, jų plėtrai, o taip pat “geros praktikos” pavyzdžių nagrinėjimas. Didelis dėmesys buvo skiriamas žinių apie galimus inovacijų strategijų vertinimo būdus sklaidai.

Projekte dalyvavo šie Europos šalių regionai: Baskų kraštas (Ispanija), Centrinė Makedonija (Graikija), Pietų Bohemija (Čekija), Štutgartas (Vokietija), Toskana (Italija), Valais (Šveicarija), Vidurio vakarai (JK), Alytaus apskritis (Lietuva).

Geografiniu, ekonominiu bei inovaciniu aspektais apibendrinta skirtingų regionų patirtis diegiant inovacijas padėjo parengti metodiką, nusakančią, kokie turėtų būti pagrindiniai  regioninę inovacijų strategiją rengiančių, įgyvendinančių bei kontroliuojančių institucijų veiksmai, bei kokiais rodikliais būtų galima pasinaudoti kiekvienoje stadijoje (metodika trumpai pristatoma kitame šios svetainės puslapyje).

Visų projekto dalyvių nuomone "EMERIPA" projektas buvo produktyvus ne tik dėl to, kad buvo sukurta originali regioninės inovacijų strategijos vertinimo metodika, akcentuojanti palyginimo, orientuotuojantis į geriausius (angl: benchmarking) metodą. Kartu su metodika, galinčia būti efektyviu įrankiu plėtojant ir tobulinant regionines Europos šalių  inovacijų politikas, projekte dalyvaujantys Europos Sąjungos regionai bei juos atstovaujančios institucijos  turėjo galimybę išplėtoti savo įsijungimo į Europos mokslo erdvę mastą. Dalyvavimas kartu su kitais  regionais pirmeiviškame politikos poveikio inovacijoms operatyvaus vertinimo metodikos kūrimo procese, projekto partnerių patirties ir “geros praktikos” pavyzdžių panaudojimas sudarė projekte dalyvavusiems regionams sąlygas padaryti kokybinį šuolį diegiant inovacijas ir valdant regiono inovacijų sistemą.

Projekto trukmė 2005 m. birželis – 2008 m. sausis.


'EMERIPA' projekto siūloma metodika
member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema