NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Ar skaitėte?
Vadovėliai - romanai
Futurologija

Šios knygos skirtos tiems, kurie nori suprasti šiuolaikinių visuomenės žaidimų taisykles ir jausti malonumą žaisdami. Jos tiems, kurie nenori jaustis sutrikę dėl to, kas vyksta aplinkui, ir savo gyvenimo nesėkmes aiškinti pasaulio beprotiškumu.

 

R. Jensen

SVAJONIŲ VISUOMENĖ

Vilnius, Rgrupė, 2004, 264 p., ISBN 9949-10-860-8

Knygos autorius teigia, kad šiuo metu gyvename informacijos visuomenėje, kurios simbolis yra kompiuteris, o verslo sprendimai priimami remiantis grynai techniniu, racionaliu mąstymu. Tačiau ar ilgai tai truks, ir kas gi seks po informacijos visuomenės etapo?

Autoriaus nuomone informacijos visuomenės amžius jau artėja į pabaigą. Ir nepaisant to, kad daug žmonių ir verslo organizacijų dar net nespėjo prisitaikyti prie šio tipo visuomenės reikalavimų, jau reikia ruoštis naujam etapui –svajonių visuomenei.

Taigi knygoje puslapis po puslapio atskleidžiamos jau išryškėjusios tendencijos pirkti vadovaujantis emociniais, nematerialistiniais sumetimais ir autoriaus samprotavimai, kaip jos toliau vystysis ir paveiks mūsų gyvenimą. Siūlomas požiūris pagrindžiamas pavyzdžiais iš šiuolaikinių kompanijų veiklos, teorijomis ir netiesioginiais įrodymais. Knygos populiarumas ir vertimas į daugelį pasaulio kalbų liudija, kad pateikiami argumentai gana įtikinami.

 

J. Ridderstrale, K. Norstrom

KARAOKIŠKAS KAPITALIZMAS: VALDYMĄ ŽMONIJAI!

Goldratt Baltic Network, Vilnius, Radkevičiaus PĮ „Rgrupė“, 2004, 342 p.
ISBN –9949-10-677-X

Knygos autoriai Jonas Ridderstrale ir Kjel A. Nordstrom laikomi vienais iš žymiausių Europoje situacijos versle aiškintojais. Kas dveji metai sudarinėjamame 50-ties žymiausių vadybos specialistų sąraše „2003 Thinkers“ jie užėmė 21-ąją vietą.

Šiame tarptautiniame bestseleryje jie plėtoja temą apie kūrybiškumo vaidmenį šiuolaikiniame versle, pradėtą analizuoti šiek tiek anksčiau išleistoje be galo populiarioje knygoje „Kitoks, fankiškas verslas“. Autoriai, išsamiai aptardami naujausias verslo evoliucijos tendencijas, savo simpatijas nedviprasmiškai skiria tiems verslininkams, kurie sugeba išlikti savimi, nemėgdžiodami kitų, tegul ir labai populiarių bei sėkmės sulaukusių kompanijų veiklos modelių. Jų nuomone dabartinėje ekonomikoje, panašioje į karaokės klubą, susiduriant su dilema – kopijuoti kitus ar patiems kurti savo ateitį – geriau imtis inovacijų, nes, net sekdami pasaulinių lyderių pavyzdžiu, geriausiu atveju tapsime tik vidutiniokais.

Knyga pasirodys ypač patraukli tiems skaitytojams, kurie nesižavi griežtais modeliais, išgrynintomis tendencijomis, užbaigtos sistemos paieška, verčiančia skaityti ypač susikaupus. Joje daug pavyzdžių, mintys, kurias nori išryškinti autoriai, įvairia forma kartojamos daugelyje knygos skyrių. Tai, kad knyga parašyta ganėtinai eklektišku stiliumi, yra greičiau knygos privalumas nei trūkumas, nes leidžia ją skaityti  priebėgomis. Nepaisant to, kiekvienas knygos skyrelis skatina susimąstyti, iškelia tam tikrą klausimą, priverčia atkreipti dėmesį į tam tikras šiuolaikinės ekonomikos raidos puses, kurių mes kartais net nenorėtume pastebėti, o tuo labiau imti koreguoti savo gyvenimą pagal naujas visuomenę valdančias vertybes. 


member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema