Jūs nesuklydote pasirinkdami mus...
Svetainės struktūra
Veiklos ataskaitos

UAB "Trakų autobusai" 2015 m. veiklos ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Balansas

3. Pelno (nuostolių) ataskaita

4. Aiškinamasis raštas

5. Audito ataskaita

6. Auditoriaus išvada


UAB "Trakų autobusai" 2016 m. veiklos ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Balansas

3. Pelno (nuostolių) ataskaita

4. Aiškinamasis raštas

5. Audito ataskaita


member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema