Jūs nesuklydote pasirinkdami mus...
Svetainės struktūra
Veiklos ataskaitos

2015 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Balansas

3. Pelno (nuostolių) ataskaita

4. Aiškinamasis raštas

2016 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Balansas

3. Pelno (nuostolių) ataskaita

4. Aiškinamasis raštas

2017 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Balansas

3. Pelno (nuostolių ataskaita)

4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

5. Aiškinamasis raštas

2018 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Finansinės ataskaitos

3. Aiškinamasis raštasmember of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema