Jūs nesuklydote pasirinkdami mus...
Svetainės struktūra
Veiklos ataskaitos

2015 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Balansas

3. Pelno (nuostolių) ataskaita

4. Aiškinamasis raštas


2016 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Balansas

3. Pelno (nuostolių) ataskaita

4. Aiškinamasis raštas


2017 m. veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos

1. Metinis pranešimas

2. Balansas

3. Pelno (nuostolių ataskaita)

4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

5. Aiškinamasis raštas


member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema