UAB 'Lomenita'
Svetainės struktūra
Skelbimai

AB „Kauno energija“ nuo 2010 m. birželio 1 d. šilumos kainos nedidins

 

Nors iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė perkamos šilumos kaina nuo 2010 m. birželio 1 d. didėja 3,7 proc., AB „Kauno energija“ nuo birželio 1 dienos gyventojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nedidins. Tokį sprendimą 2010 m. gegužės 24 d. priėmė bendrovės valdyba.

Nuo 2010 m. birželio 1 d. lieka galioti centralizuotai tiekiamos šilumos kainos, kurios buvo nustatytos dar šių metų balandžio mėnesį:

1. Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų lieka 22,25 ct/kWh be PVM;

2. Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų lieka 23,42 ct/kWh be PVM.

Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos punktuose, kaina Kauno miesto vartotojams lieka 14,96 Lt/m³ be PVM.

Primename, jog iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė perkamos šilumos kaina nuo 2010 m. balandžio 1 d. padidėjo taip pat 3,7 proc.

AB „Kauno energija“ administracija

 

 Šilumos kaina nuo 2010 m. gegužės 1 d. nedidės

AB „Kauno energija“ valdyba 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 2010-13-1 nusprendė nedidinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainų.

1. Vienanarė šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų lieka 22,25 ct/kWh be PVM;

2. Vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų lieka 23,42 ct/kWh be PVM.

Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos punktuose, Kauno miesto vartotojams– 14,96 Lt/m³ be PVM.

Šios kainos jau yra taikomos nuo 2010 m. balandžio 1 d. Primename, jog iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė perkamos šilumos kaina nuo 2010 m. balandžio 1 d., palyginus su 2010 m. vasario mėn. kaina, didėjo 8,7 % . Nuo 2010 m. sausio mėnesio, AB „Kauno energija“ perkamų dujų kaina padidėjo 4,5 %.

AB „Kauno energija“ administracija

 Nustatyta šilumos kaina nuo 2010 m. balandžio 1 d.

Kadangi iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė perkamos šilumos kaina nuo 2010 m. balandžio 1 d., palyginus su 2010 m. vasario ir kovo mėnesiais, didėja 8,7 %, AB „Kauno energija“ valdyba, 2010 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 2010-10-1 nustatė naujas centralizuotai tiekiamos šilumos galutines kainas be pridėtinės vertės mokesčio:

1. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų – 22,25 ct/kWh;

2. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų – 23,42 ct/kWh.

Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos punktuose, Kauno miesto vartotojams– 14,96 Lt/m³ be pridėtinės vertės mokesčio.

Šios kainos bus taikomos nuo 2010 m. balandžio 1 d. Primename, jog nuo 2010 m. kovo 1 d., nepaisant to, kad iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė perkamos šilumos kaina nuo 2010 m. kovo 1 d. didėjo 3,9 %, AB „Kauno energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nedidino.

Papildoma informacija:

Iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė  perkamos šilumos kaina nuo 2010 m. balandžio 1 d., palyginus su 2010 m. vasario mėn. kaina, didėja 8,7 % . Nuo 2010 m. sausio mėnesio, AB „Kauno energija“ perkamų dujų kaina padidėjo 4,5 %.

AB „Kauno energija“ administracija

Kainos, kurios bus taikomos nuo 2010 m. kovo 1 d.

Nors iš UAB Kauno termofikacijos elektrinė perkamos šilumos kaina nuo 2010 m. kovo 1 d. didėja 3,9 %, AB „Kauno energija“ valdyba, 2010 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 2010-6-1, nusprendė nedidinti centralizuotai tiekiamos šilumos kainų.

Nuo 2010 m. kovo 1 d. lieka galioti AB „Kauno energija“ valdybos, 2010 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2010-2-1, nustatytos centralizuotai tiekiamos šilumos galutinės kainos be pridėtinės vertės mokesčio:

1. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų – 20,92 ct/kWh;
2. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų – 22,09 ct/kWh.

Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos punktuose, Kauno miesto vartotojams – 14,29 Lt/m³ be pridėtinės vertės mokesčio.

 Kainos, kurios  bus taikomos nuo 2010 m. vasario 1 d.
AB „Kauno energija“ valdyba, 2010 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 2010-2-1, nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos galutines kainas be pridėtinės vertės mokesčio:

1. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų –20,92 ct/kWh;

2. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų – 22,09 ct/kWh.

Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos punktuose, Kauno miesto vartotojams– 14,29 Lt/m³ be pridėtinės vertės mokesčio.

Papildoma informacija: Iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės perkamos šilumos kaina nuo 2010 m. vasario 1 d., palyginus su 2009 m. gruodžio mėn. kaina, didėja 15,6 % . Nuo 2009 m. spalio mėnesio, pradėjus šildymo sezoną, iki 2010 m. sausio mėnesio AB „Kauno energija“ perkamų dujų kaina padidėjo 17%.


Kainos, taikomos nuo 2010 m. sausio 1 d.
 

AB „Kauno energija“ valdyba, 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 2009-33-1, nustatė centralizuotai tiekiamos šilumos kainas be pridėtinės vertės mokesčio:

1. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų –19,09 ct/kWh;

2. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų – 20,26 ct/kWh.

Karšto vandens, ruošiamo vartotojui priklausančiuose individualiuose šilumos punktuose – 13,35 Lt/m³.

Šilumos tiekimo bendrovių šilumos kainų palyginimas (2010.02.01)

Visos            lentelė, grafinis atvaizdavimas (pdf )

Didžiausios  lentelė, grafinis atvaizdavimas (pdf )

     
 
     
Mažiausiai šilumos sunaudojantis namas
Kaip mažiau mokėti
Taupykime popierių
     
 

Kauno miesto savivaldybės taryba, vykdydama Lietuvos respublikos Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalies nuostatą, nustatė AB „Kauno energija“ taikomą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį be PVM – 3,47 Lt vartotojui per mėnesį.

Atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai vartotojams bus įrengiami per ketverius metus. Mokestis bus taikomas tik nuo tada, kai prietaisai bus įrengti ir nuosavybės teise priklausys karšto vandens tiekėjui. Mokesčio dydis nuo prietaisų, įrengtų vartotojo patalpose, skaičiaus nepriklauso.

AB „Kauno energija“ administracija

AB „Kauno energija“ KAUNO MIESTO centralizuoto šilumos tiekimo tinklų planiniŲ remontŲ grafikAI

 

I etapas nuo 2010 m. gegužės 3 d. 22 val. iki 2010 m. gegužės 10 d. 24 val. laikinai sustabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas vartotojams:

Islandijos pl. nelyginiai nuo 5 iki 209 A, V. Krėvės pr. nelyginiai nuo 105 iki 125, Partizanų g. 85, lyginiai nuo 192 iki 232, Taikos pr. lyginiai nuo 110, nelyginiai nuo 149.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. gegužės 4 d. 11 val. iki 2010 m. gegužės 5 d. 24 val.

II etapas nuo 2010 m. gegužės 10 d. 22 val. iki 2010 m. gegužės 17 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas vartotojams:

Draugystės g. lyginiai nuo 8 A iki 12 A, nelyginiai visi, Elektrėnų g., Kovo 11-osios g. 60, V. Krėvės pr. lyginiai nuo 82 A iki 104, 112, nuo 114 iki 118, 99, 99 A, 99 B, Partizanų g. lyginiai nuo 124 iki 190, Pramonės pr. lyginiai nuo 8 iki 22 ir 26 A, nelyginiai nuo 25 iki 35, Taikos pr. lyginiai nuo 82 iki 108, nelyginiai nuo 117 iki 147, Technikos g.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. gegužės 11 d. 11 val. iki 2010 m. gegužės 12 d. 17 val.

III etapas nuo 2010 m. gegužės 17 d. 22 val. iki 2010 m. gegužės 24 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas vartotojams:

A. Baranausko g., Gražinos g. 4, 9, 11, Gričiupio g., Kaimynų g., J. Kraševskio g., J. Mateikos g. 62, Mielagėnų g., Pašilės g. visi nelyginiai, lyginiai 36, 38, nuo 76 iki 86 ir nuo 104 iki 112, A. Purėno g., Radvilėnų pl. 80, 82 ir nelyginiai nuo 7, Rimvydo g., Rytų g., Ryšių g., Saulės g., B. Sruogos g., Studentų g., Taikos pr. nelyginiai nuo 21 iki 27, lyginiai nuo 34 iki 60 A, Topolių g., Vakarų g., Varpo g., Žiemių g.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. gegužės 18 d. 11 val. iki 2010 m. gegužės 19 d. 17 val.

IV etapas nuo 2010 m. gegužės 24 d. 22 val. iki 2010 m. gegužės 31 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas:

Žaliakalnio ir Dainavos seniūnijų vartotojams: Birželio 23-osios g, Gaižiūnų g. 3, 3A, 4, Geležinio vilko g., Kovo 11-osios g. 69, 71, 73, V. Krėvės pr. nelyginiai nuo 1 iki 17A, lyginiai - nuo 2 iki 30, V. Landsbergio-Žemkalnio g., P. Lukšio visi nelyginiai, lyginiai - nuo 2 iki 64, Muravos g., Pakraščio g., Partizanų g. nelyginiai nuo 17 iki 29I, lyginiai - nuo 28 iki 56, Perkaso tak., P. Plechavičiaus g., A. Ramanausko-Vanago g., Savanorių pr. lyginiai nuo 284 iki 346, nelyginiai - nuo 287 iki 417, Statybininkų g., Taikos pr. nelyginiai nuo 35 iki 51, Ukmergės g. lyginiai - nuo 22 iki 36, Šiaurės pr. nelyginiai nuo 1 iki 95, K. Škirpos g., S. Žukausko visi lyginiai, nelyginiai - nuo 17.

Vilijampolės seniūnijos vartotojams: Betygalos g., Brastos g., Degtukų g., Inkaro g., Jovarų g., Kalnų g., Kaniūkų I-oji g., Koklių g., Kulautuvos g., Kėdainių g., Lampėdžių g., Linkuvos g. nelyginiai iki 43, Lopšelio g., Mažvydo g., Mūšos g., J. Naujalio g., Panerių g. 51 ir lyginiai nuo 44 iki 58A, Radvilų Dvaro g., Raudondvario pl., Seredžiaus g., Skirsnemunės g., Strėvos g., Tilžės g., Žagarės g.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. gegužės 25 d. 11 val. iki 2010 m. gegužės 26 d. 17 val.

V etapas nuo 2010 m. birželio 7 d. 22 val. iki 2010 m. birželio 14 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas vartotojams:

Amalių g., Armatūrininkų g., K. Baršausko nelyginiai nuo 63 iki 99 A, lyginiai nuo 66 A iki 94, Betonuotojų g., Biržiškų g., Chemijos pr., Draugystės pr. lyginiai nuo 2 iki 8 ir 14, 16, Dujotiekio g., Ekskavatorininkų g., Energetikų g., M. Gimbutienės g., A. ir J. Gravrogkų g., Jėgainės g., R. Kalantos g., Kartono g., Kovo 11-osoios g. nelyginiai nuo 3 iki 47, lyginiai nuo 4 iki 58, Laimos g., Lygybės g., T. Masiulio g., Medžiotojų g., Naglio g., Pašilės g. lyginiai 4, nuo 26 iki 34, 70, 70 A, 96 ir 116, Pramonės pr. 4, nelyginiai nuo 1 iki 21, M. Riomerio g., Taikos pr. nelyginiai nuo 53 iki 87 B, lyginiai nuo 62 iki 80, Technikos g., Užtvankos g., Vaivos g., Vieškūnų g., Vokės g., S. Šalkauskio g.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. birželio 8 d. 11 val. iki 2010 m. birželio 9 d. 17 val.

VI etapas nuo 2010 m. birželio 14 d. 22 val. iki 2010 m. birželio 21 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas:

Žaliakalnio seniūnijos vartotojams vartotojams: Aukštaičių g., Aušros g., Aviečių g., J. Basanavičiaus al. visi nelyginiai, lyginiai nuo 20 iki 34 A, Dainavos g., Dzūkų g., Gerovės skg., Giedraičių g., Gražinos g. 13, Gėlių rato g., M. Jankaus g., P. Kalpoko g., Kapsų g., V. Kudirkos g., Lietuvių g., Margio g., J. Mateikos g. visi nelyginiai, lyginiai nuo 24 iki 28, Parodos g. 26, Perkūno al., K. Petrausko g., Radastų g., Radvilėnų pl. nelyginiai nuo 1 iki 5, lyginiai nuo 4 iki 56 A, Č. Sasnausko g., Seinų g., Sporto g., Taikos pr. nelyginiai nuo 3 iki 13, lyginiai nuo 4 iki 10, Vaistinės skg., P. Vaičaičio g., Vaižganto g., P. Vileišio g., P. Višinskio g., Vydūno al., Zanavykų g., Zarasų g., Širvintų g., Želvos g., Žemaitės g., Žemaičių g. 17 ir visi lyginiai, J. Žemgulio g.

Centro seniūnijos vartotojams: S. Daukanto visi nelyginiai, lyginiai 2, 8, 8 A ir 8 B, K. Donelaičio lyginiai nuo 66 iki 78, nelyginiai nuo 73 iki 81 A, Druskininkų g., Gimnazijos g., J. Gruodžio g., J. Jablonskio nelyginiai nuo 17 iki 21, Juozapavičiaus pr., I. Kanto g., Karaliaus Mindaugo pr. lyginiai nuo 16 iki 34, nelyginiai nuo 17 iki 49, Karo ligoninės g. 10 ir 31, Kaunakiemio g. 2 ir visi nelyginiai, Kęstučio g. nelyginiai nuo 45 iki 51 ir nuo 55 iki 93, lyginiai nuo 52 iki 86, Laisvės al. nelyginiai nuo 57 iki 103, lyginiai nuo 68 iki 118, Maironio g., Nemuno g., E. Ožeškienės g., D. Poškos g., Puodžių g., V. Putvinskio g. lyginiai nuo 38 iki 72, L. Sapiegos g., Savanorių pr. nelyginiai nuo 1 iki 163 A, lyginiai nuo 4 iki 206, Spaustuvininkų g., Vasario 16-osios g., Vilniaus g. nelyginiai nuo 31 iki 41, lyginiai nuo 56 iki 74 A, Vytauto pr. nelyginiai nuo 1 iki 13, M. K. Čiurlionio g., Šv. Gertrūdos g. nelyginiai nuo 3 iki 23 A, lyginiai nuo 4 iki 14 B.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. birželio 15 d. 11 val. iki 2010 m. birželio 16 d. 17 val.

VII etapas nuo 2010 m. liepos 12 d. 22 val. iki 2010 m. liepos 19 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas vartotojams:

Ariogalos g., Bajorų g., Bijūnų g., Demokratų g., A. Fromo-Gužučio g., Goštautų g., K. Griniaus g., Jūžintų g., Kelmės g., A. Kriščiukaičio g., Kulvos g., Kuršėnų g., Lampėdžių g., Linkuvos g. visi lyginiai, nelyginiai nuo 51 iki 55, Neries krantinė, Pagėgių g., Panerių g. 55, lyginiai nuo 72 iki 90, Pikulė 31, Ramygalos g., Skirgailos g., Skirmanto g., A. Stulginskio g., Sąjungos a., Varnių g., J. Vienožinskio g., Vytenio g.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. liepos 13 d. 11 val. iki 2010 m. liepos 14 d. 17 val.

VIII etapas nuo 2010 m. liepos 19 d. 22 val. iki 2010 m. liepos 26 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas:

Centro seniūnijos vartotojams: Aušros takas, Bažnyčios g., Dainos g., S. Daukanto g. 4 ir nuo 10 iki 28 A, M. Dobužinskio g., K. Donelaičio g. lyginiai nuo 2 iki 62, nelyginiai nuo 9 iki 71, Gedimino g., Girstupio g., Griunvaldo g., Karaliaus Mindaugo pr. 49 A, Karo ligoninės g. lyginiai 2, 4, nelyginiai nuo 3 iki 19, Kaunakiemio g. 40, Krėvos g., Kęstučio g. nelyginiai nuo 3 iki 41 ir 53, lyginiai nuo 8 iki 48 B, Laisvės al. lyginiai nuo 2 iki 60, nelyginiai nuo 3 iki 55, Lydos g., A. Mickevičiaus g., Miško g., Nepriklausomybės a., Parodos g. visi nelyginiai, lyginiai nuo 6 iki 24 A, V. Putvinskio g. visi nelyginiai, lyginiai nuo 4 iki 34 A, Sopranų g., Stakių g., Tenorų g., Totorių g., Trakų g., Vaidilutės g., Vytauto pr. visi lyginiai, nelyginiai nuo 21 iki 93, M. K. Čiurlionio g., Šiaulių g., Žemaičių g. 7.

Žaliakalnio seniūnijos vartotojams: Algirdo g., Archyvo g., Ašigalio g. visi nelyginiai, lyginiai nuo 2 iki 8, Eivenių g., Gaižiūnų g. lyginiai nuo 50 iki 64, K. Genio g., Gervėčių g., Iniciatorių g., A. Jasaičio g., Kalniečių g. lyginiai nuo 122 iki 126 B ir nuo 204 iki 216 B, nelyginiai nuo 157 iki 171 ir nuo 243 iki 257, Kampo g., A. Kačanausko g., Kelmų g., Klonio g., Lankos g., Lazūnų g. nelyginiai nuo 17 iki 81, lyginiai nuo 24 iki 38, V. Lašo g., P. Lukšio g. lyginiai nuo 68 iki 72, J. Lukšos-Daumanto g., Riešutų g. 32, 34, Ruduokių g., Savanorių pr. nelyginiai nuo 219 A iki 245, Sukilėlių pr. visi nelyginiai, lyginiai nuo 2 iki 18 ir nuo 52 iki 118, Tvirtovės al., Ukmergės g. visi nelyginiai, lyginiai nuo 2 iki 20, Varduvos g., Voveraičių g. 36, nelyginiai nuo 35 iki 53, Šiaurės pr. visi lyginiai, nelyginiai nuo 97 iki 103, Umėdžių g., Žeimenos g. visi lyginiai, nelyginiai nuo 75 iki 93 ir 107, S. Žukausko g nelyginiai nuo 1 iki 15.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. liepos 20 d. 11 val. iki 2010 m. liepos 21 d. 17 val.

IX etapas nuo 2010 m. liepos 26 d. 22 val. iki 2010 m. rugpjūčio 2 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas vartotojams:

Akmenės g., Alsėdžių g., Ašmenos II-oji g., K. Baršausko g. 66 ir nelyginiai nuo 47 iki 55, Breslaujos g., Dysnos g., Džiugo g., Hipodromo g., Kaišiadorių g., Lentvario g., Medvėgalio g., Naručio g., Plieno g., Prancūzų g., Rambyno g., Ratnyčios g., Servitutų g., Skuodo g., Slėnio g., Tauro g., Tunelio g., Verkių g., Vievio g., Vileikos g., Vyšniavos g., Šaldytuvų g., Žarėnų g., Žuvinto g.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. liepos 27 d. 11 val. iki 2010 m. liepos 28 d. 17 val.

X etapas nuo 2010 m. rugpjūčio 2 d. 22 val. iki 2010 m. rugpjūčio 9 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas:

Žaliakalnio ir Dainavos seniūnijų vartotojams: Ajerų g., J. Basanavičiaus al. lyginiai nuo 50 iki 62, Butrimonių g., Gaižiūnų g. nelyginiai nuo 45 iki 53, lyginiai nuo 66 iki 70, Gražinos g. lyginiai nuo 46 iki 52, Kalniečių g. lyginiai nuo 164 iki 196, nelyginiai nuo 197 iki 235Lazūnų g. 12, 14, 16, 15, S. Lozoraičio g., Mituvos g., Nendrių g., Partizanų g. nelyginiai nuo 3 iki 13, lyginiai nuo 6 iki 24, Purienų g., Raudonikių g., S. Raštinio g., Riešutų g. visi nelyginiai, lyginiai nuo 8 iki 30, Savanorių pr. lyginiai nuo 208 iki 278, nelyginiai nuo 255 iki 281 A, Sukilėlių pr. lyginiai nuo 38 iki 50, Taikos pr. 19 A, 31 ir 33, Uosio g., Voveraičių g. nelyginiai nuo 3 iki 31, lyginiai nuo 4 iki 26, Šermuonėlių g., Žeimenos g. 97 ir 99, Žvangučių g.

Centro ir Žaliakalnio seniūnijų vartotojams: Aleksoto g., Benediktinių g., T. Daugirdo g., M. Daukšos g., J. Jablonskio g. nelyginiai nuo 3 iki 15 A, A. Jakšto g., Jonavos g. visi nelyginiai, lyginiai nuo 6 iki 182, Karaliaus Mindaugo pr. 7, 11 ir 12, Kumelių g., Kurpių g., V. Kuzmos g., A. Mapu g., Muitinės g., Muziejaus g., J. Naugardo g., Palangos g., Papilio g., Pilies g., Prieplaukos krantinė, Raguvos g., Rotušės a., Santakos g., V. Sladkevičiaus g., M. Valančiaus g., Vilniaus g. nelyginiai nuo 1 iki 27, lyginiai nuo 4 iki 52, L. Zamenhofo g., Šv. Gertrūdos g. nelyginiai nuo 27 iki 49 A, lyginiai nuo 42 iki 70.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. rugpjūčio 3 d. 11 val. iki 2010 m. rugpjūčio 4 d. 17 val.

XI etapas nuo 2010 m. rugpjūčio 9 d. 22 val. iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas:

Dainavos seniūnijos vartotojams: Dubingių g., Kovo 11-osios g. nelyginiai nuo 57 iki 67, lyginiai nuo 74 iki 130 A, V. Krėvės pr. nelyginiai nuo 19 iki 97 A, lyginiai 106 C, 107 C ir nuo 46 iki 78, Partizanų g. nelyginiai nuo 33 iki 63 M, lyginiai nuo 62 iki 122, Pramonės pr. lyginiai 24, 26 ir nuo 28 iki 42, nelyginiai nuo 41 iki 95, Sartų g., Savanorių pr. nelyginiai nuo 350 iki 394, Taikos pr. nelyginiai nuo 93 iki 115.

Dainavos ir Šilainių seniūnijų vartotojams: Ašigalio g. 20, Baltų pr. lyginiai nuo 2 iki 18, nelyginiai nuo 3 iki 7, 9-to Forto g., J. Grušo g., Islandijos pl. 209 ir visi lyginiai, Jonavos g. lyginiai nuo 276 iki 282, Jotvingių g., Kuršių g., Milikonių g., Mosėdžio g., Nemakščių g., Priekulės g., Rasytės g., Rietavo g., Viduklės g., Vėtrungės g., Šarkuos g., Žemaičių pl.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. rugpjūčio 10 d. 11 val. iki 2010 m. rugpjūčio 11 d. 17 val.

XII etapas nuo 2010 m. rugsėjo 6 d. 22 val. iki 2010 m. rugsėjo 13 d. 17 val. laikinai sustabdomas centralizuotas šilumos tiekimas vartotojams:

Apuolės g., Audros g., Baltijos g., Baltų pr. 36 ir nelyginiai nuo 13 iki 193 B, Debesų g., Miškinio g., Naujakurių g., Pikulo g. 29, Prūsų g., Pylimo g., Sūkurių g., Vėjo g., Šalnos g., Žaibo g., Žemgalių g.

Hidraulinis bandymas bus vykdomas nuo 2010 m. rugsėjo 7 d. 11 val. iki 2010 m. rugsėjo 8 d. 17 val.

 
member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema