Jūs nesuklydote pasirinkdami mus...
Svetainės struktūra

            UAB “Trakų autobusai“ - tai pagrindinė Trakų  rajono savivaldybės įmonė, turinti „Vežėjo“ statusą ir teikianti visuomenei būtinas keleivinio kelių transporto paslaugas. Bendrovė juridinių asmenų registre įregistruota 1991 m. gruodžio 5 d., registro pažymėjimo Nr. 037202. Įstatinį kapitalą sudaro 646937,44 Eurų. Visų akcijų savininkas yra Trakų rajono savivaldybė. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eurų. Akcijų skaičius – 22 339 (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devynios). Santykiai tarp savivaldybės ir mūsų įmonės reglamentuojami 2008 m. balandžio 8 d. pasirašyta sutartimi Nr. T1-92 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“.Bendrovės įstatai

member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema